Tangrampussel

Åk 7a och 7b har övat på geometriska former med hjälp av Tangrampussel.

Klassbesök hos 5A och 5B ägde rum den 14 och 15 mars 2019

Syfte med besöket är att se hur eleverna i respektive klasser svarar på vissa frågor inom område tal, tidsuppfattning, statistik, bråk och procent och på detta sätt ha en inblick i elevernas kunskaper i berörda område. Uppgifterna är tagna från gamla nationella prov i matematik för åk 6.  

Lektionsuppdelning  

  • 10 minuter svarade elever om begrepp inom tal och taluppfattning, begreppsord inom fyraräknesätt.  

  • 20 minuter fick eleverna lösa uppgifterna i grupper. 

  •  20 minuter redovisade eleverna svar på uppgifterna. 

  • Avslutningsvis frågades alla elever i klassen någon uppgift i multiplikationstabell.  

Eleverna kunde svara på uppgifterna och visade olika metoder i sina lösningar.   

Klassbesök åk 7B vt2016

Elverna har börjat med kapitel bråk och procent. Läraren har förbered lektionen med att eleverna jobbar i grupper med att storleeksordna olika bråk och att skriva samma bråk med olika form.

Alla lyckades göra sina uppgifter och lektionen var givande för att eleverna diskuterade med varandra sina lösningar och metoder.

Klassbesök hos 1:or och 2:or februari 2015

Klass 1B tränade på tiotalskompisar. Läraren visades samband mellan addition och subtraktion samt att termer kan bytas plats i addition utan att ändra resultat. Eleverna var med och hittade sambandet tillsammans i klassen.

 

Klass 2A övade på problemlösningsuppgifter. Läraren visade betydelse av vissa ord/begrepp färre, fler samt hur man kan redovisa resultat. Eleverna gjorde först uppgifterna själva sedan redovisades uppgifterna tillsammans i klassen.

Klass 8B som har sitt eget matematik hörna.

Klassbesök hos 3A och 3B

Under november månad 2014  besökte jag våra treor dvs klass 3A och 3B. 

De två klasser tillsammans med sin lärare vill förberda sig väl inför nationella prov som kommer under våren.

Vi har löst tillsammans två problem, där eleverna skulle skriva en räkne händelse till redan skriven uppgift och problemmet"kattmammor" som är tagen från problembanken-matematiklyftet.

Vi bifogar deras förslag på lösningar.

Klass 6A och 6B

Vi har haft lektion i problemlösning och vi tränade inför nationella prov. Eleverna fick tips om vad man borde tänka när man löser uppgifter och gick igenom två uppgifter: veckans kluring v.12 och ett problem uppgift som var rekomenderat från Skolverket. 

Bilder visar medn än man skriver.

Klass 1AB

Klass 1AB har vait ute i naturen och gjort en mateamtik lektion i form av att plocka olika föremål man hitar i naturen. Eleverna har efter samlingen  sorterat dem i klassen. 

Torsdag den 30 januari gjorde klass 5A och 5B två olika aktiviteter på matematik lektionen.

”Rollspel – platsvärde” och ”Sätt tal på rätt plats”.

 

”Rollspel platsvärde”

Det var några frivilliga elever som fick en roll i platsvärde spel som att de har värde, hundratal, tiotal, ental, decimaltecknet, tiondel och hundradel. Lärare delade olika siffror till varje och en elev som var med i spelet och tillsammans bildades ett tal. Publiken i detta fall klassen läste talet som vi har bildat. Vi har ändrat på plast av eleverna och därmed deras platsvärde. Efter läste vi talet som bildades. Det var en rolig aktivitet.

”Sätt tal på rätt plats”

Lärare har ordnat en tallinje på tavlan och förbered till varje elev i klassen ett litet papper med ett decimalt tal på mellan 0 till 10. Eleverna skulle tänka på vilken plats i tallinje skulle elevernas placera sitt angivna tal. Annan uppgift var att eleverna tänker på något rimligt som de kan knyta givna talet med tex 2, 5 liter mjölk. Eleverna var duktiga på att ge olika rimliga förslag på deras givna tal. Det var en rolig och läroligt aktivitet. 

Mönster och algebra i klass 8B

Eleverna har testat några aktiviteter i sin klass 8B.Det var en aktivitet att sätta samman två likadan uttryck med parantes och utan parantes. Den andra aktivteten hade eleverna testat att hitta samband och mönster med olika figurer med hjälp av tandpetare.

Klass 3A, 3B , 4A, 4B

Torsdagen den 28 november har klass 3a, 3b, 4a, 4b, haft en praktisk uppgift i mätning.

Alla klasser hade en liten genomgång med syfte och introduktion av uppgiften.Uppgift var att uppskatta och mäta fyra olika objekt som var ute plaserade. Eleverna uppskattade först längd och bred av de olika objekt. Efter gick eleverna ut och tog mått på olika objekt som en stuga, paviljong, tennis planen och baskett planen.

När mätning var klar gick vi in i klassen igen och redovisade elevernas resultat. Vi hade en bra diskussion med redovisning av olika sätt att lösa problem med mätning. Vi tog upp enheter för längd och i årskurs fyra nämnde vi omkrets också. 

Det var en underbar dag att vara med våra treor och fyror.