Inför nationella prov år 9

 

Man kan träna på de gamla nationella provuppgifterna

 
 
Det finns en del övningar på 
 
 
 
Tips inför provet

Lärportalen för matematik

Hemsidor för elever

År 7 Tal

7-Tal -Tiosystemet

De olika positionerna i tiosystemet och deras värden samt hur man omvandlar ett tal skrivet med ord till siffror.

https://www.youtube.com/watch?v=4olho-U89V4&list=PLC0uA88O8pF8h8qiP6gK4VJUBWlTl_INc&index=1

 

7-Tal-Decimaltal på tallinje

Här använder vi tallinjen för att förstå hur storleken på olika decimaltal hänger ihop med varandra.

https://www.youtube.com/watch?v=01WFKHud6GY&list=PLC0uA88O8pF8h8qiP6gK4VJUBWlTl_INc&index=2

 

7-Tal-Decimaltal

Här lär du dig mer om tiosystemet och hur det fungerar med decimaltal. Du lär dig också att enkelt storleksordna decimaltal

https://www.youtube.com/watch?v=5x7iLaNGUdw&list=PLC0uA88O8pF8h8qiP6gK4VJUBWlTl_INc&index=3

 

7-Tal-Multiplicera med 10,100,1000

Hur gör man för att multiplicera ett tal med 10, 100 eller 1000?

https://www.youtube.com/watch?v=WeyFri9vjIo&list=PLC0uA88O8pF8h8qiP6gK4VJUBWlTl_INc&index=4

 

7-Tal- Dividera med 10,100,1000

Hur dividerar man ett tal med 10, 100 eller 1000?

https://www.youtube.com/watch?v=J4Ws1osk0l0&list=PLC0uA88O8pF8h8qiP6gK4VJUBWlTl_INc&index=5

 

7-Tal- Avrudning

Här lär du dig hur man avrundar heltal och decimaltal

https://www.youtube.com/watch?v=YB3hxjTr0JM&index=6&list=PLC0uA88O8pF8h8qiP6gK4VJUBWlTl_INc

 

7- Tal- De fyra räknesätten-Begrepp

Ord/Begrepp för de fyra räknesätten.

https://www.youtube.com/watch?v=BVxSBflFyHA&index=7&list=PLC0uA88O8pF8h8qiP6gK4VJUBWlTl_INc

 

7-Tal-De fyra räknesätten -Uppställningar

Uppställningar/Uppställningsalgoritmer för de fyra räknesätten: Addition, Subtraktion, Multiplikation och Division.

https://www.youtube.com/watch?v=_GO_j1hNDdk&list=PLC0uA88O8pF8h8qiP6gK4VJUBWlTl_INc&index=8

 

7-Tal- Prioriteringsregler

Vilka är de så kallade prioriteringsreglerna och hur använder man dem?

https://www.youtube.com/watch?v=EvGXIw34yxk&list=PLC0uA88O8pF8h8qiP6gK4VJUBWlTl_INc&index=9

 

7-Tal-Delbarhet

Begreppet delbarhet och några av delbarhetsreglerna förklaras.

https://www.youtube.com/watch?v=ZgWeQgkd4Lc&list=PLC0uA88O8pF8h8qiP6gK4VJUBWlTl_INc&index=10

 

7-Tal- Primtal

Vad är ett primtal och vad är ett sammansatt tal?

https://www.youtube.com/watch?v=kfKKaUuEcMs&list=PLC0uA88O8pF8h8qiP6gK4VJUBWlTl_INc&index=11

 

7-Tal- Sammansatta tal och Faktorträd

Hur fungerar ett faktorträd och vad kan man ha ett sådant till?

https://www.youtube.com/watch?v=vD4OtgOvW1U&list=PLC0uA88O8pF8h8qiP6gK4VJUBWlTl_INc&index=12

 

 

 

Geometri länkar åk 8

Åk 8 Geometri   Rektangelns area

Hur beräknar man arean på en rektangel? Varför fungerar denna formel för en rektangels area egentligen?

https://www.youtube.com/watch?v=uhxqKcrWliw&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

 

Åk 8 Geometri Parallellogrammens area

Hur kommer det sig att man bara behöver multiplicera basen med höjden för att beräkna arean av ett parallellogram?

https://www.youtube.com/watch?v=pTwaAbhrCLA&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=2

 

Åk 8 Geometri Triangelns area

Hur gör man för att beräkna arean av en triangel?

https://www.youtube.com/watch?v=W20k7IE_HWU&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=3

 

Åk 8 Geometri Cirkelns area

Hur beräknar man arean av en cirkel?

https://www.youtube.com/watch?v=ZfIFc_v8XCQ&index=4&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

 

Åk 8 Geometri  Area enheter

 

Enhetsomvandling mellan de olika area enheterna.

https://www.youtube.com/watch?v=IWsqEhfZG3c

 

Åk 8 Geometri  Area av stora områden

Hur stora är en ar, en hektar och en kvadratkilometer?

https://www.youtube.com/watch?v=DFpDBgi8Ce8 

Åk 8 Geometri Symmetri

Vad är symmetri för något och vad menas med spegelsymmetri och rotationssymmetri?

https://www.youtube.com/watch?v=FlAoxWyULns&index=7&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

 

Åk 8 Geometri begränsningsyta

https://www.youtube.com/watch?v=qOKt6hd_5yI&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=8

Åk 8 GeometriTrubbvinkliga trianglar

https://www.youtube.com/watch?v=rhTzshVMmEE&index=9&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Åk 8 Geometri Cirkelbåge och cirkelns sektor

https://www.youtube.com/watch?v=gej_jcDfnnA&index=10&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Åk 8 Mer om area

https://www.youtube.com/watch?v=rB6wq57SSTQ&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=11

Åk 8 Geometri Befolkningstäthet

https://www.youtube.com/watch?v=b4TzR8RUcw4&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=12

 Tal länkar åk 9

TAL

Tal och talmängder

https://www.youtube.com/watch?v=muujankk4hc

Tal : repetera tal och delbarhet

https://www.youtube.com/watch?v=nSnNdYmdhDY&list=PLC0uA88O8pF8Nr7Hf-alJ8lUUAbR2r4wP

Tal i potensform

https://www.youtube.com/watch?v=FiUHqGnOS9U

Räkna med potenser

https://www.youtube.com/watch?v=CxL8gktASxE

Räkna med negativa tal

https://www.youtube.com/watch?v=PmEGwy8VZOc

Tal åk 9 : Repetera med negativa tal

https://www.youtube.com/watch?v=PH36k24MMnw&index=2&list=PLC0uA88O8pF8Nr7Hf-alJ8lUUAbR2r4wP

Pythagoras sats åk 9

https://www.youtube.com/watch?v=3iivEnKEJ88

Pythagoras sats problemlösning åk 9

https://www.youtube.com/watch?v=-Kt_hFlj6ww

Tal i kvadrat och kvadratrot

https://www.youtube.com/watch?v=W0HkwbB-gP8

Räkna med kvadratrötter åk 9

https://www.youtube.com/watch?v=lNtYdJAEBY4

Tal – åk 9 Mönster

https://www.youtube.com/watch?v=xjYurywHu1M&list=PLC0uA88O8pF8Nr7Hf-alJ8lUUAbR2r4wP&index=6

           

Åk 9 Geometri-Rymdgeometriska kroppar

Här får du lära dig om olika dimensioner samt namn på olika rymdgeometriska kroppar.

https://www.youtube.com/watch?v=F67yotyl35k&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC

 

Åk 9 Geometri -Volymenheter

Vilka volymenheter finns det och hur hänger de ihop med varandra.

https://www.youtube.com/watch?v=YGaLWnFEe9k&index=2&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC

 

Åk 9 Geometri-Volym av ett rätblock

Hur beräknar man volymen av ett rätblock och varför kan man göra så?

https://www.youtube.com/watch?v=U4RKYbVlkcg&index=3&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC

 

Åk 9 Geometri -Olika kroppens volym

Hur beräknar man volymen av ett prisma och en cylinder?

https://www.youtube.com/watch?v=VU5F8fciWEM&index=4&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC

 

Åk 9 Geometri- Spetsiga kroppar

Hur beräknar man volymen av exempelvis en kon eller en fyrsidig pyramid?

https://www.youtube.com/watch?v=X2GO6a_lcHw&index=5&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC

 

Åk 9 Geometri -Skala

Vad är längdskala, areaskala och volymskala och hur hänger de ihop?

https://www.youtube.com/watch?v=JrI69GH7xRc

 

Åk 9 Geometri-Likformighet

Vad är likformighet och hur kan man använda det för att lösa geometriska problem?

https://www.youtube.com/watch?v=MrN2Zt-kqfI&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC&index=7

 

Åk 9 Geometri -Mer likformighet

Ett verkligt exempel på när man kan använda likformighet för att beräkna avstånd.

https://www.youtube.com/watch?v=d5DzjnjttbA&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC&index=8

 

Åk 9 Geometri -Klotets volym

Hur gör man för att beräkna ett klots volym och area?
Varför ser formeln för klotets volym ut som den gör:
https://www.youtube.com/watch?v=KIMiwVXesK8&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC&index=9

 

Åk 9 Geometri-Rymddiagonal

Vad är en rymddiagonal och hur räknar man ut den?

https://www.youtube.com/watch?v=Nuf8EodxNGM&index=10&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC

http://www.webbmagistern.se

Denna sida har flera olika svårigheters grad övningar i sannolikhet med facit.

http://www.bollnas.se/grundskola/index.php/matte-online/matte-online-ak-8/sannolikhet-8

 Om man har svårt med sannolikhet kan man lyssna på olika genomgångar via yuotube.

https://www.youtube.com/watch?v=kRZKlcPuYOM

https://www.youtube.com/watch?v=I-YdpooPsds

https://www.youtube.com/watch?v=vXK3HGZCPfk

https://www.youtube.com/watch?v=I-YdpooPsds

https://www.youtube.com/watch?v=Wru6-NmperE

Andra sidor med övningar i sannolikhet:

http://www.webbmatte.se/display_page.php?language=&HeadLanguage=&id=70&on_menu=418&no_cache=350219524