Om HMT

På Danderyds Gymnasium har det sedan 1986 funnits en speciell matematisk inriktning, kallad matematikgymnasiet. För de svenska gymnasieskolorna startades redan 1961 en matematiktävling. Matematiksatsningen på Danderyds Gymnasium ledde fram till att man även bestämde sig för att starta upp en tävling för landets högstadieskolor.

Högstadiets matematiktävling började 1988 som en lokal matematiktävling för alla högstadieskolor i Stockholmsområdet. Två år senare tog tävlingen steget ut i landet och blev en rikstäckande matematiktävling.

Syftet med tävlingen är att stimulera intresset för matematik och matematikstudier bland grundskoleeleverna. Tävlingen skall pröva elevernas problemlösningsförmåga, kreativitet och fantasi. Den fordrar inga andra matematikkunskaper än en niondeklassare kan förväntas ha. Fokus är främst på logiskt tänkande och problemlösning, samt att kunna uttrycka sig i matematiskt språk.

Tävlingen är öppen för alla grundskoleelever och genomförs i två omgångar. Den första omgången, som genomförs i november, är en kvalificeringsomgång. Kvalet genomförs på skolorna och består av sex problem som skall lösas på två timmar. Varje problem ger 0-3 poäng. De bästa skickas in till tävlingskommittén för kontrollrättning, för att få en så rättvis bedömning som möjligt. Av dessa inskickade tas de cirka 60 bästa ut för en finalomgång. Denna final hålls i slutet av januari på Danderyds Gymnasium. Även finalomgången innehåller sex problem. Denna gång är tävlingstiden tre timmar och det delas ut 0-7 poäng per uppgift. Reglerna är enkla; den med mest poäng vinner.

Högstadiets matematiktävling består också av en lagtävling. Lagtävlingen finns bland annat till för att premiera och belysa skolor som gjort lyckade matematiksatsningar. En skolas tre bästa resultat i kvaltävlingen räknas samman och utgör skolans lag.

Högstadiets matematiktävling arrangeras av en tävlingskommitté i samarbete med tre sponsorer. Tävlingsledningen består av sex personer med matematisk bakgrund (se separat sida). Under de senaste åren har våra sponsorer varit Bokförlaget Natur och Kultur och Danderyds Gymnasium.

HMT 2019

 

HMT 2019

Det var 20 elever som har deltagit i årets HMT Högstadiet matematiktävling från årskurs 7-9.

Det är följande elever som har fått pris i tävlingen:

1:plats Mubina Sacic 7B

2:plats Mona Ali 9B

3: plats Shamso Mohamed 7A

 

HMT 2018

Härmed informerar vi om resultatet på Högstadiet matematiktävling 2018.

Det var 21 elever som har deltagit från årskurs 7 till årskurs 9. Det är tre elever som hade bästa resultat och de representerar vår skola på den tävlingen.

Dessa elever är:

1. Harun Ademnur  9B

2.Abdala Abdi  8B

3. Semsa Barakovic  8B

Stor grattis till dessa elever!

HMT 2016

Deltagarelista HMT 2016

7A -13 elever (  5 tjejer + 8 killar  )

Aden, Hafsa

_______________________________________________________________

Ahmed, Aragsan

_______________________________________________________________

Al-Moughrabi, Adnan

_______________________________________________________________

Dahir Hassan, Miski

_______________________________________________________________

Gacanin, Almin

_______________________________________________________________

Hassan, Mohamed

_______________________________________________________________

Hussein, Abdullahi

_______________________________________________________________

Hussein, Idris

_______________________________________________________________

Muhudin, Aisha

_______________________________________________________________

Mustafa, Omar

_______________________________________________________________

Sacic, Ismail

_______________________________________________________________

Shifa, Manar

_______________________________________________________________

Slimani, Fares

_______________________________________________________________

   

7B- 9 elever  (5 tjejer + 4 killar)

Abdirizak Hassan, Aisha

_______________________________________________________________

Abrahim, Harun

_______________________________________________________________

Al Qatanani, Amin

_______________________________________________________________

Badran, Yamn

_______________________________________________________________

Bile, Asmaa

_______________________________________________________________

Mohamed, Shamhad

_______________________________________________________________

Mustafa, Ahmed

_______________________________________________________________

Suudi, Malyon

_______________________________________________________________

Awad, Sara

_______________________________________________________________

 

8A- 11 elever ( 7 tjejer+ 4 killar)

Bile, Asia

_______________________________________________________________

Hussein, Leila

_______________________________________________________________

Ibrahim, Faiza

_______________________________________________________________

Qaasim, Dureetti

_______________________________________________________________

Sadik, Qadija

_______________________________________________________________

Sifariny, Aya

_______________________________________________________________

Hussein, Hafsa

_______________________________________________________________

Mustafa Alghaab

_______________________________________________________________

 

Ahmed Hussain                           __________________________________________________________

Jamal El haj  (ny)                        __________________________________________________________

Mustafa  H.K                                __________________________________________________________

 

8B- 13 elever ( 8 tjejer + 5 killar)

Abdiaziz, Yasmin

_______________________________________________________________

Abdirashid, Aysha

_______________________________________________________________

Al-Mofty, Nora

_______________________________________________________________

Haji, Asmaa

_______________________________________________________________

Hassan, Siham

_______________________________________________________________

Khorshid, Asal

_______________________________________________________________

Tobela, Rawan

_______________________________________________________________

Yusuf, Caisha

_______________________________________________________________

Salam Mohamed

 

_______________________________________________________________

 Abdirahman                                _________________________________________________________

Abdirahman Abdikarim            _________________________________________________________

Mustafa El haj                             _________________________________________________________

9A – 6 elever ( 4 tjejer+ 2 killar)

Abounaaj, Yasser

_______________________________________________________________

Abukar, Yusra

_______________________________________________________________

Abunaj, Osama

_______________________________________________________________

Adan, Nimo

_______________________________________________________________

Mohamed, Anisa Abdi

_______________________________________________________________

Mousa, Nur

_______________________________________________________________

 

9B- 8 elever ( 6 tjejer+ 2 killar)

Abdirizak Hassan, Fadumo

_______________________________________________________________

Abdullahi, Yasmin

_______________________________________________________________

Abrahim, Hamza

_______________________________________________________________

Ahmed, Fathia

_______________________________________________________________

Ahmed, Ubah

_______________________________________________________________

Al-Wakkal, Hadi

_______________________________________________________________

Jeresi, Sara

_______________________________________________________________

Toumi, Israa

_______________________________________________________________

 

HMT Hösten 2013

Vår skola var med i årets Högstadiets matematik tävling HMT. Det var 8 elever som var med i tävlingen. De fick tillfredställande resultat och nöje att vara med att tävlas. Eleverna som var med tränade på extra matte varje fredag efter lektions tid. Den lektionen var givande för att de lärde sig matematik på ett annat sätt genom att lösa gamla problem som var med i tävlingen. 

Hemsidan för den tävlingen är:  http://www.matematiktavling.org/hmt/

Problemuppgifter från HT13: https://sites.google.com/a/depath.com/hmt/home/problem/problems_last