Kängurutävlingen

Hur går Kängurutävlingen till?

Kängurutävlingen genomförs alltid tredje torsdagen i mars. Ibland passar den dagen dåligt, speciellt här där vi ofta har studiedagar då. Då kan ni välja dagen efter eller första bästa dag i veckan därpå. Men, ni får inte genomföra tävlingen tidigare. Alla på skolan behöver inte göra den samtidigt, även om det naturligtvis ger lite extra glans åt den.

För närvarande finns klasserna Milou, för F - åk2, Ecolier, för åk 3 - 4, Benjamin för åk 5 - 7, Cadet för åk 8 - 9 och kurs 1,Junior för kurs 2, 3, 4, 5.

Tävlingen består av 18-24 problem, indelade i tre grupper 3, 4 och 5-poängsproblem. Till varje problem finns fem svarsalternativ att välja mellan där endast ett är riktigt. Eleverna behöver alltså inte prestera lösningar, vilket brukar uppskattas av många.

Eleverna arbetar enskilt. Miniräknare får inte användas. Problemen är inte av räknekaraktär utan handlar mer om matematiska idéer och begrepp.

Tävlingen ska genomföras vid ett tillfälle. Tävlingstiden är 60 min för alla. För Milou finns ingen fast tidsgräns, det enda kravet är att tävlingen genomförs vid ett tillfälle. Det är för lite tid för att eleverna ska hinna lösa alla problem på vanligt sätt, så träna gärna i förväg på hur de kan använda givna svarsalternativ.

Årets Kängurutävlinge kommer att vara 20 mars 2014.

Vinnare i Kängurutävlingen VT14

 

Matematidagen VT2014

 

Resultat i Kängurutävlingen

Det bästa resultatet                Klass                          Den bästa prestationen               Klass

Merjem Ahmetovic 0A

Jasmin Bateh  0A

Sabrina Gedi 0B

Amani Muharemovic                1B                                   Merihan Omar                               1A

Adam Badah                            2B                                   Akram Liban    Abdi                       2A

Abdala Abdi                             3B                                  Amal Adaan                                   3A

Amin Al Qatanani                     4B                                    Sara Al Jaff                                  4A                                                  

Salam Mohamed                      5B                                   Qadija Sadik                                  5A

Sara Jeresi                              6B                                   Nur Mousa                                     6A

Lara El khalili                          7B                                   Nabil Abunaj                                  7A

Summeya Abdirashid Diriye      8A                                   Ahmad Alkhatib                             8B

Sara Garib                              9A