7. feb, 2018

Text

Planering i kapitel bråk                                                 ÅK 7 VT2018

När eleverna arbetat med det här kapitlet ska de kunna:

  • vad ett bråk är
  • skriva ett bråk i bråkform och blandad form
  • jämföra storleken på olika bråk
  • räkna ut en viss del av ett antal
  • addera och subtrahera bråk med olika nämnare
  • skriva om bråk till decimalform

Högre nivå

I den röda kursen får eleverna lära sig:

  •  om bråk, volym och vikt
  • om bråk, förhållande och proportioner

 

Arbetsområde

Beskrivning

 

 

 

 

 

Matematik bok

Diamant

Intermatte

Läxa

6

BRÅK

 

 

Delar av det hela s.138

Mer än en hel s.139

Vilket bråk är störst? S.140

Olika bråk men lika stor del s.141

 

RB1

 

RB2

 

TRÄNING 1

BRÅKGRUNDER 10 UPPGIFTER

 

 

       Läxa nr 17

Sid 264-265

7

 

 

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

8

BRÅK

 

Förkortning sid 142

Förläggning s.143

Del av ett antal  sid 144

Räkna ut delen sid 145

 

 

RB3

RB4

 

TRÄNING 1

FÖRKORTA OCH FÖRLÄNGA

BRÅK

17 UPPGIFTER

 

 

Läxa nr 18

Sid 266-267

9

BRÅK

 

Addition och subtraktion av bråk

Sid 146-147

Bråk i decimalform sid 148

 

 

RB5

RB 6

TRÄNING 1

ADDITION OCH

SUBTRAKTION

AV BRÅK

19 UPPGIFTER

 

Läxa nr 19

267-270

10

BRÅK

 

Blå kurs sid 152-157

Röd kurs sid 158-163

 

RB7

TRÄNING 1

BRÅK OCH DECIMALFORM

9 UPPGIFTER

Läxa nr 20

Sid 268-269

11

BRÅK

Repetition och prov

PROV

PROV

PROV