3. maj, 2018

Liv i löv

Under lektionen Liv i löv får eleverna genomföra en fältstudie där de undersöker djurlivet i förnan. Eleverna får en naturvetenskaplig frågeställning av museipedagogen som de sedan ska besvara genom att arbeta på samma sätt som forskare gör när de inventerar markfaunan.

Eleverna börjar med att samla in material med ett förnasåll i ekbacken utanför entrén till museet. När tillräckligt material är insamlat går vi in till vårt undervisningsrum. Där börjar undersökningsarbetet. Eleverna ska finna de djur som kommit med i sållprovet för att sedan undersöka dem med stereoluppar, räkna antal och göra artbestämningar. Museipedagogen lär ut principen i hur man nycklar, vi använder oss då av en bestämningsduk. När djuren är hittade, räknade och artbestämda har vi en gemensam avslutning kring resultaten.

Syftet med lektionen är att undersöka djurlivet i förnan och att arbeta naturvetenskapligt.