27. nov, 2018

Sigmaåtta 2018 -2019

I fredags den 22 november har klass 8A och 8b deltagit i årets matematiktävling för åk 8 men namnet ”Sigmaåttan” Eleverna löste först de 8 uppgifterna på egen hand, därefter diskuteras lösningar i 4 eller 5 grupper i klassen. Varje grupp hade sin gruppledare. Gruppledarna satt tillsammans de sista 15 minuter och tog beslut vilka lösningar kommer att representeras för klassen. Alla elever var involverade, alla fick lära sig något nytt och det var en givande och rolig dag där matematik tar sin plats.