17. mar, 2019

Klassbesök hos 5A och 5B ägde rum den 14 och 15 mars

Syfte med besöket är att se hur eleverna i respektive klasser svarar på vissa frågor inom område tal, tidsuppfattning, statistik, bråk och procent och på detta sätt ha en inblick i elevernas kunskaper i berörda område. Uppgifterna är tagna från gamla nationella prov i matematik för åk 6.  

Lektionsuppdelning  

  • 10 minuter svarade elever om begrepp inom tal och taluppfattning, begreppsord inom fyraräknesätt.  

  • 20 minuter fick eleverna lösa uppgifterna i grupper. 

  •  20 minuter redovisade eleverna svar på uppgifterna. 

  • Avslutningsvis frågades alla elever i klassen någon uppgift i multiplikationstabell.  

Eleverna kunde svara på uppgifterna och visade olika metoder i sina lösningar.   

Uppgifter:

Skriv följande tal med siffror.  

 a) Tolvtusensextio  ____________________  

 b) Tvåhundrasextusen  ____________________  

 c) En halv miljon  ____________________