6. sep, 2020

Elevens val matematik åk 7ab

Pierre lägger golvplattor i köket som är 12 gånger 16 meter. Han planerar att placera kvadratiska plattor med sida 1 meter för att bilda en gräns längs kanten på rummet och att fylla resten av golvet med kvadratiska plattor med sida 2 meter. Hur många plattor kommer han att använda?

(A) 48 (B) 87 (C) 91 (D) 96 (E) 120