23. okt, 2020

FN dag ( 75 år)

Eleverna ha hatf möjligheten att prata om FN dag  samt vilka uppdrag har FN. 

Hela skolan har haft redovisningar och aktiviteter om FN dag.