Framtida transporter 2048

Med stor glädje meddelar jag att Römosseskolan igen visar bra resultat på tävlingar.

I år har klass 8A och 8B deltagit i en tekniktävling ”Framtida transporter 2048” som har anordnats av Universeum med 14 stora företag.Tisdag den 29 januari visade alla deltagande klasser sina projekt på Framtidsdagen.

Både klasserna har fått hederpris och det betyder att de var så hopas duktiga för att det var några få av 30 projekt som fick pris i tävlingen. Klass 8A fick pris av Göteborgs Energi med 3000 kr i klasskassan. Klass 8B har fått pris från Volvo i form av studiebesök hos AB Volvo. De kommer att se hur en lastbil blir till samt de ska besöka Volvo Museum.

Ett stort grattis till klass 8A och klass 8B!

 • Klass 8A

  Hederspris

  Geteborgs energis hederspris
  3000 kr i klasskassan.

 • Klass 8B

  Hederspris

  AB VOLVO hederspris

Prisutdelning klass 8A

Prisutdelning klass 8B

Artikel Framtida transporter klass 8B

Framtida transporter-År 2048 

 

 

År 2048 kommer det finnas större behov för många aspekter inom dagens samhälle. Det kommer att behövas nya fordon och olika sätt att ta sig fram till sina destinationer och uppfylla sina dagliga behov. Fler hus och lägenheter kommer att behövas byggas i samband med den ökande populationen och för att ge upphov till att människorna ska färdas på ett enklare sätt har vi utvecklat två nya fordon som kallas för Airforc och SpeedX.

 

SpeedX är funktionsbaserad på elektricitet, en förnybar energikälla. Elektriciteten förs in i en ledning vilket ger upphov till elektromagnetism. SpeedX består av en stor kabin där viktiga delar är kopplade. Där finns också passagerare i besättningen. Det finns 4 stora ledningar kopplade till kabinen, där i varje slutände finns en stor magnet, som är kopplade till en stor cirkelbana. Rörelsen sätts igång genom att det bildas ett magnetfält med hjälp av elektromagnetismen som bildas genom att det finns ström inuti ledningarna. Då kommer att de 4 stora magneternas magnetfält vilja samarbeta med det nya magnetfältet. De 4 magneterna kommer att börja knuffa på varandra åt magnetfältets riktning, som endast är beroende av elektronernas riktning inuti ledningarna. Då bildas det en cirkelrörelse likt en helikopterpropeller.  

 

Ledningarna som är i ständig rörelse är kopplade till en mekanism inuti kabinen som är utrustad med kugghjul vars funktion är att ändra riktningen på rörelsen. Mekanismen är vidarekopplat till en axel som är ansluten till ett hjul, vilket ger upphov till att hjulet börjar rulla och på det sätt kan fordonet färdas framåt. 

 

SpeedX är programmerad till att ändra strömmens riktning efter ett visst avstånd från stationen. Då kommer att magnetfältet att ändra riktning och orsaka att cirkelrörelsen rör sig 

åt motsatt håll. Mekanismen inuti kabinen omvandlar rörelsen till den motsatta riktningen och ger motstånd till hjulet. På så sätt kommer fordonet att stanna i tid till hållplatsen. 

 

Sammanfattningsvis tillför SpeedX en teknisk lösning och ny dimension till kollektivtrafiken. Uppfinningen tar itu med urbana problem såsom trängsel i trafiken, föroreningar och buller. Dessutom skapas mer plats i staden för våra fotgängare och på så sätt skapas grönare och mer hållbara städer.  

  

Airforce är ett svävande fordon som har en form som efterliknar en bil. Fordonet drivs utav magnetkraft. Vägbanorna i staden rekonstrueras och blir utrustade med starka magneter under vägbanorna. Undersidan av bilen är också utrustad med starka magneter som har en likadan pol som på vägbanans magneter vilket orsakar att de repellerar varandra och på så sätt svävar fordonet. 

 

Det sitter två propellrar vid sidorna av bilen som är rörliga. Anledningen till att de är rörliga är att man ska kunna ändra riktning genom att styra propellrarna åt olika håll. Propellrarna drivs av en elmotor som i sin tur drivs av ett batteri. Batterier är i vanliga fall miljöskadliga, men vårt batteri laddas upp med hjälp av utvecklade solceller som kommer att vara placerade ovanför fordonets tak. 

 

Vid en nedförsbacke kan vindmotståndet få propellrarna att driva elmotorn istället. På det sättet minskas farten och man får tillgång till extra energi till batteriet. Propellrarna fungerar ungefär som ett vindkraftverk vid en nedförsbacke. 

 

Fordonen kommer att ägas av taxiföretagen på grund av de höga kostnaderna och de kommer kunna användas som taxibilar. En Applikation på din smartphone utvecklas där man kan ange sin destination och nuvarande plats som man vill bli hämtad ifrån. Det närmsta fordonet med tillräckligt mycket energi till din destination kommer att hämta dig och transportera dig. 

 

Kort sagt är Air force en utveckling på bilen, designad för att vara en trygg och effektiv lösning på trängseln som finns i trafiken. Uppfinningen förhindrar att miljöfarliga gaser släpps ut i naturen. Air force är ett fordon som ger dig möjligheten att skräddarsy din egna resa utan extra kostnader och med minimala väntetider. Fordonet är självkörande och programmerad till att ta den snabbaste rutten till din slutdestination. På det sättet ger det upphov till en ny hållbarhet inom kollektivtrafiken och en mer personlig upplevelse. 

 

SpeedX är förhoppningsvis en ersättning för spårvagnar, bussar och privata fordon och det kan leda till att trängseln minskar I staden. Med det extra området som bildas kan vi plantera nya träd och växter som genom fotosyntesen kan plocka upp koldioxiden I staden och släppa ut syre som leder till att luften i staden förbättras. Dessutom så bidrar inte fordonet med utsläpp eftersom den endast funktionerar med hjälp utav elektricitet. 

 

Miljön påverkar alla, inte bara oss i Sverige utan i hela världen. Utsläppen är det som det pratas mest om i världen just nu. Internationellt pågår det diskussioner och förhandlingar för att få ner utsläppen i olika länder. Utsläppen är ett av samhällets problem och att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen.  

 

Byggandet på projektet kommer att orsaka buller, utsläpp i form utav transport på delar och ineffektivitet på trafik under tiden som pelarna och banan ovanför markytan är under konstruktion. Det påverkar också ekologin genom att de djur som brukar att vistas i dessa områden söker till sig andra ställen att vara på pga. den ständiga konstruktionen och det påverkar näringskedjor och eventuella näringsväv.

 

Omstruktureringen av vägarna är den största kraven för att Airforces funktioner ska uppnå sin fulla potential. Konstruktionen påverkar miljön i samband med lastbilarna och dessa andra fordon som kommer att gräva under marken. Dessa fordon släpper ut avgaser, som kan påverka den globala uppvärmningen.

 

Fordonen är anpassade och designade till alla människor i alla tillstånd och har säkerhetsprotokoll inför nästan alla möjliga scenarier. Dessa tekniska lösningar kommer att förhoppningsvis bidra till en ny och grön utveckling i samhället som också bidrar till en hållbar utveckling. 

 

Fordonen uppbyggd utav material som tar hänsyn till både den gröna och ekonomiska hållbarheten. De faktorerna har påverkat materialvalen till en stor andel. Materialen kolfiber, gummi, järn, och plast har enastående roller och egenskaper inom designen som ger upphov till en förbättrad upplevelse och högre säkerhet för fordonen.  

 

Fordonen är designade att ta itu med de flesta utav samhällets urbana problem såsom trängsel i trafiken, föroreningar och buller. Den kommer förhoppningsvis att tackla problem som bildas i samband med populationens tillväxt i framtiden och andra kommande problem som kan bildas efter invånarnas intressen och livsstilsförändringar. Fordonen kommer att vara en fördel hos alla perspektiv dvs ekonomin, samhället och för miljön. 

 

Klass 8Bs tekniska lösningar bidrar till ett steg närmare en grön och en välmående planet.

 

Video från klass 8A

Chalmers student besöker Römosseskolan

Den 6 december 2018 besökte Chalmers student Erik Römosseskolan. Han studerar Industriell ekonomi på Chalmers och som hjälper oss vid projetet "Framtida transporter".

Varje grupp i klass 8a och 8b har presenterats sina idéer och fick respons av Erik i fortsätta arbete med "Framtida transporter". 

Framtida transporter

I onsdags den 28 november besökte klass 8A och 8B Trafikkontoret i Göteborg. Trafikkontoret är vår mentors företag i tekniktävlingen ”Framtida transporter ” som kommer att hjälpa oss vid arbetet.

 

 

 

 

”Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i. Vi gör det i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad”.

(https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a201632020234438)

Första timmen lyssnade elever på en guide som berättade om stadsutveckling och hur Göteborg växer med fokus på Västlänken, Hisingsbron och Linbanan. Efter pratade tre av där medarbetare från trafikkontoret om sina jobb och hur de jobbar med t.ex. social hållbarhet och detaljplaner.

Tekniktävling 2017-18 Leksaker 2030 åk 7

1.    Idébeskrivning – vad är syftet med leksaken? 

Det allra främsta syftet med vår leksak som vi har konstruerat är leksakens pedagogiska del. Den är en del utav leksakens design och föreställer vårt solsystem. Att leka med leksaken, ha roligt och samtidigt lära sig om vårt solsystem, detta görs med vår raketbil. Planeterna och deras benämningar står skrivet på leksaken. Då kan barnen se på deras former, lära sig deras namn och urskilja dem ifrån varandra med hjälp utav namnen som står skrivet ovanpå leksaken.Leksaken är också konstruerad utav återvunnet material och den är enkel att göra.

Ett annat syfte med leksaken som vi hade framställt är att barnen kan dessutom också lära sig om hur mekanismen inuti leksaken fungerar och hur den rullar.

För det tredje kan barnen lära sig olika geometriska former med hjälp av leksaken tex cirklar, trianglar, rektanglar.

Vi fick fram vår idé genom att vi intervjuade ett antal förskolebarn. Majoriteten utav svaren vi fick var en fordonsinspirerad leksak. Dessutom märkte vi också att färgglada färger var populärt och intressant bland barnen. Det var barnens färgval som inspirerade oss att designa leksaken till något som efterliknar rymden. Rymden har många variationer utav färger, dvs planeternas färger, stjärnorna mm.

Hur vi senare utvecklade vidare leksaken från en vanlig bil till en raketbil var genom att vi letade efter återvunna leksaker som efterliknade fordon på internet. Vi uppmärksammade att de flesta leksakerna inom den sökresultaten var bilar och de var dessutom gjorda utav en PET-flaska. Det var därför vi valde att tillämpa det i vår leksak (Raketbil). 

Vi utvecklade vår ide från en bil till en raketbil för att vi tänkte vara mer originella och att det dessutom var något nytt och sällsynt för barnen. På så sätt inspirerades vi och utvecklade denna idén till en raketbil.

 

 

2.    Målgruppsanalys - till vem vänder sig leksaken?  

Vår klass besökte en förskoleklass för att intervjua barnen och inspireras av deras intresse för leksaker.

Analys och undersökning av intervjufrågor:

 • Vilka sorts leksaker leker du med idag?   
 • Vad gillar/ogillar du med dina leksaker?   
 • Vad skulle du vilja förbättra med dina leksaker?   
 • Föreställ dig en bra leksak. Beskriv den.   
 • Vilka sorts leksaker gillar du inte?
 • Hur ser din leksakshistoria ut?   
 • Vilka leksaker står på din önskelista?

Syftet med intervjufrågorna var att få en bredare kunskap och en djupare inblick i barnens lekvanor. Vi använde svaren på frågorna för att bland annat ta reda på skillnaderna i lekvanor mellan kön, dvs. pojkar och flickor. Vidare fick vi också svar på hur barnens intresse och leksaksval ändrats och utvecklats i takt med deras ålder och levnadsstadier.

Med hjälp av svaren valde vi ut ett tema med specifik färg och form som vi sedan tillämpade på en specifik leksaksmodell. Vid utformningen av leksaksmodellen tolkade vi barnens svar, i hopp om att sammansätta en välfungerande och rolig leksak.   

Sammanfattningsvis gav svaren en nyanserad förståelse kring barn och deras intresse av leksaker samt en praktisk leksaksmodell baserad på barnens olika svar kring vad som är bra eller dålig med leksaker i allmänhet.

 Vår leksak är anpassad till barnen mellan 6–8 år gamla. Varför just de åldrarna beror på det är vid ungefär den åldern där man förstår mekanismen och kan hantera vår leksak. Åldern varierar dessutom också på intelligensen. Då kan både äldre och yngre ta del av aktiviteterna med vår leksak.

 

3.    Design – hållbara materialval, form, funktion? 

Vi valde materialen plast och kartong som höjdpunktsmaterial i vår leksak. Leksaken har dessutom också variationer av andra material. Dessa är trä och gummi.

 Varför vi valde plast och kartong som våra höjdpunktsmaterial beror på att plasten använde vi för att plasten har en hård struktur på vår leksak. Den är dessutom inte böjbar och det går inte lätt sönder. Varför vi valde kartong berodde på att det är ett väldigt stabilt material som vi kunde klippa ut och forma till vad som behövs och att vi kan måla den på en bra grund och vilka färger vi vill. Varför vi valde gummi var på grund av att den är elastisk och är en ledande roll i leksakens mekanism.

Plastens miljöpåverkan:

PET-flaskan bryts ner av naturen i ungefär 450 år. Därför är det viktigt att vi återvinner sådana flaskor. Om vi inte återvinner plasten kan djuren äta plasten. Om dem äter den händer det att djuren äter sig mätta på plast. Djuren kommer att känna sig mätta men problemet är att plasten innehåller inga näringsämnen eller proteiner. Då händer det att dem långsamt smälter ihjäl. Därför är det extremt viktigt att vi återvinner plasterna. 

Kartongens påverkan på naturen:

Kartong tillverkas utav träd. Träden måste huggas ner för att kunna tillverka något utav dem. Därför huggs mycket träd ner varje år bara för att tillverka saker som t.ex. papper och många andra saker. Om träd fortsätts att huggas ner då kommer flera revir till dem biologiska mångfalden att minskas så mycket att djuren blir utrotade. Det positiva är att kartong är ett återanvändbart material och samma massa kan användas flera gånger om.                                           

CD skivor

CD är förkortningen till compact disc vilket James T. Russell uppfan.James T.Russell var en fysiker och har alltid varit intresserad och tyckt om fysik. Han var född 1931 i Bremerton,Washington,USA. Han uppfan CD sena 1960-talet.

CD är en förkortning för " kompakt skiva". Den är ett så kallat "optiskt lager"  där informationen är mekaniskt lagrad i form av gropar med varierande längd, vilket avläses med en laser. Lasern innuti CD- skivan känner igen ojämnheterna i skivans reflekterade yta, vilket gör att den blir till en "digital" signal , vilket avkodas och omvandlas till en data.

Fördelar

CD-skivan är säkert för barn!

CD-skivorna är inte heller så värst farliga för barnen som ska leka med vår leksak, eftersom själva skivan är rund och är ganska svår att skada sig på. Samt att den inte är vass, och om skivan går sönder så kan man bara använda en som ingen använder där hemma och sätta den fast tillbaks. På så sätt så blir just barnets leksak unik och återvunnen, vilket hjälper både miljön, växthuseffekten.  

CD-skivor är en digital datalagring på en plastskiva. Plast är en stor tabu för naturen och den rankas som några av dem mest negativt påverkade material som finns i naturen. Vi kommer att nämna negativa effekter av materialet gjorda av plast nedan.                                                              

Negativa punkter om materialet i raketbilen

Vi har nämnt några saker om de positiva delarna i materialet i raketbilen. Här kommer vi nämna de negativa sakerna om följande:

-         Trä

-         Gummi

-         Kartong

-         plast

Låt oss börja med träet. Vi har använt färgpennor för att hålla fast hjulen med resten av raketbilen och för att hjulen ska kunna snurra. Om man inte tänker på de negativa sakerna i materialet utan hur den ser ut på vår raketbil så är det att pennorna som sticker ut från hjulen är ganska vassa och barnen kan råka skada sig på de. Själva materialet som pennorna kommer från ursprungligen är träd och det här materialet är inte farligt för miljön självklart men genom att göra pennor och andra saker med trä slösar man väldigt mycket på den här naturresursen som är viktig för världen. Eftersom det är en slags krita inuti träet för att det ska kunna bli en färgpenna så är det inte så bra ifall barnen suger på den för då kan de få färg i sin mun och det är ganska negativt. Det var ungefär allt negativt av träet på raketbilen. Anledningen till att vi valde att använda pennorna där var för att de inte var dåliga för miljön. Om vi hade använt plastmaterial på samma ställe istället för pennor av trä skulle den nog kunna åka snabbare för plast är lättare än trä. Det skulle göra att friktionen skulle bli starkare.

Nu kan vi gå över till kategorin gummi. Vi har använt gummisnoddar som genom att rulla på hjulen så får gummisnoddarna friktion och som gör så att den kan åka. Om man inte tänker på själva materialets negativa delar utan hur den är på raketbilen så är de negativa delarna följande: om barnet som leker med raketbilen t.ex. klipper sönder gummisnodden så är hela meningen med raketbilen hopplös och det är väldigt enkelt att klippa sönder den eftersom den är gjord av töjbargummi som man kan klippa och dra sönder ganska enkelt. Förbränningen av gummi är giftig för miljön och det är inte så bra om ett barn suger på gummisnodden p.g.a. hur den tillverkas och vad den är tillverkad av. Om man skulle minska med gummitillverkningen skulle naturen och människorna må mycket bättre! När man väl har lekt med raketbilen ett tag så slits säkert gummisnoddarna alltså att de kan gå sönder lättare med tiden. Det är en ganska negativ del att p.g.a. materialet vi använt kan hela bilen tappa sin funktion för att gummisnoddarna slits och kanske gått sönder.

 Kartongen använde vi till spetsen längst fram så att raketbilen skulle se ut som raket. P.g.a. att vi har kartong längst fram så skulle raketbilen skadas där om den fick vatten på sig eller om det skulle regna på den. Om barnet/barnen råkar sätta sig på den eller ställa sig på den med flit så skulle hela framdelen gå sönder och den skulle inte vara lika fin som den är från början. Om man kastar kartong i naturen tar det ungefär 2 månader att den ska förmultna. Det är inte jättelång tid men ganska, så tänk på att lägga den där man slänger papper och kartong.

Vi har använt en pet-flaska som ”kroppen” och sedan lagt papper över och målat den. Längst bak på plasten har vi skurit ett hål för att vi skulle kunna bygga den var vi tvungna att göra det hålet. Hålet vi har skurit ut är lite vasst och kan vara farligt för barn som leker med den. De kan alltså råka skära sig på plasten vilket är väldigt negativt. Det tar 3 - 5 år för bioplast att förmultna vilket är väldigt lång tid. Om man nu har slängt plast ute i naturen så är det inte bara dåligt för miljön utan djur kan skadas på den allvarligt. Tillverkningen av plast är farligt för miljön p.g.a. avgaserna fabriker som gör plast släpper ut. Gasen kommer ut i naturen och är farligt för människor att andas in, för luften och för djuren. Förbränningen av plast är lika farligt som tillverkningen.

Detta var alla negativa delar på raketbilen som vi kan komma på. Vissa saker av dessa punkter är för att skydda personen som leker med den och vissa är för att personen som har och göra med raketbilen ska veta om miljöpåverkningarna av materialen.

 För att undvika negativa effekter på materialet som alla våra ingående komponenter i raketbilen är gjorda av tänker vi satsa på återvunnet material.

Vi är väl medvetna om att materialet är viktigt att återanvända och återvinna för en hållbar framtid genom att spara på jordens naturresurser.

Form

Formarna på vår leksak har vi bestämt att vara rätblocks och pyramidformig. Varför vi hade valt rätblocket är att den är balanserad med cd-skivorna när den rullar och rätblockets form gör så skivorna inte krockar med flaskan. Pyramiden har vi valt för att alla 4 trianglar bildar tillsammans en raket topp-form. Det är dessa former som utgör våran leksaks grund. Andra former varierar också i leksaken som t.ex. cirklarna som är cd-skivorna. Det är dessa former som bygger upp leksakens form.

 

4.   Tekniska lösningar – hur fungerar konstruktionen, säkerheten?

Vi har beslutat att sätta ut en säkerhets skala på vår leksaksbil. Skalan är mellan

1–10 och avgör hur säker leksaken är. Vi har beslutat att skalan blev 7–10. Detta beror på att det finns vissa funktioner som barnen kan skada sig på:

 • Pennan kan vara för vass.
 • Ett hål som har en vass inkant. Detta hål använde vi för att tillsätta gummibandssystemet och för att kunna observera gummibandet. Kanterna är gjorda av hårt plast och man kan riva sig på det och orsaka blödning som kan leda till en infektion.

Leksaken uppbyggnad består av många hopsättningar. Dessa hopsättningar består av:

Tom PET­-flaska med rätblocksform. 4 hål, 2 på var sin sida ,2 pennor där båda går igenom 2 hål var, 8 cd-skivor som är limmade ovanpå varandra 2 och 2 som är anslutna till pennorna. 4 korkar där var och en är limmad på varje ände utav pennan. Dem är anledningen på varför cd:n rullar när pennorna rullar. 4 trianglar gjort utav kartong som när alla blir limmade föreställer en pyramid som vi limmade på toppen av flaskan. Ett gummibandssystem som är bundet till den originella korken på flaskan som är ett utav leksakens viktiga moment i leksaken. Den är bunden till den sista pennan i flaskan. Detta är hur leksaken är konstruerad och hur den är hopsätt.

 

Funktion:

Vår leksak fungerar genom att den rullar. Den rullar genom att man väver pennan som är fastbunden i gummibandsystemet. Efter man väver gummibandet lagras elastisk energi. Efter man släpper gummibandet omvandlas elastisk energi till rörelseenergi så rullar pennan som är fastbunden på cd-skivorna. Cd-skivorna fungerar som hjul och då börjar bilraketen att rulla sig fram. Ju mer barnen väver in gummibandet desto mer lagras energi och raketbilen kör snabbare och längre fram.

5.   Skiss och ritning måttsatt i tre vyer och skalenlig 

Raketbil, A3-format, Skala 1:3

Ritning måttsatt i tre vyer och skalenlig

6.   Logg/Blogg – dokumentation och löpande utvärdering av arbetsprocessen 

Loggbok

Intervjun med Römosseskolans förskoleklass 0B

Intervjun med Römosseskolans förskoleklass 0B

Intervjun med Römosseskolans förskoleklass 0B

Intervjun med Römosseskolans förskoleklass OB

Intervjun med Römosseskolans förskoleklass 0B

Intervjun med Römosseskolans förskoleklass 0B

Inspiration

Intervjun med förskoleklass 0B och studiebesök till leksaksmuseum i Eslöv

Funktion