Forsknings projekt "Brunt vatten"

Undersöknings upplägg

 

Följande moment är obligatoriska för alla deltagande klasser

1.       Undersöka vattenfärg och djup, inklusive fotograferingen.

2.       Mäta temperatur och testa vattnets Ph- värde

3.       Undersöka bottenfauna

4.       Rapportera resultaten

Klass 9A och 9B har haft fyra moment i forskningsprojektet:

1.       förbereda sig innan fallstudie,

2.       utföra undersökningen och

3.       sammanställa resultaten

4.       Samtal via Skype med forskare Gesa Weyhenmeyer.

Klass 9A undersökte vatten från Surtesjön vid badplats i Lövgärdet

Klass 9B har undersökte vatten från Stora Mölnesjön vid badplats i Randbergen.

Mer om forsknings projekt Brunt vatten finns det på

http://www.teknat.uu.se/samverkan/skola/brunt-vatten/